Thông báo triệu tập kỳ tốt nghiệp (ôn tập tốt nghiệp) sinh viên các lớp D13TXQT1.2.3-B (đã cật nhật lịch phòng thi)

Image
Quy chế đào tạo đại học theo hình thức giáo dục từ xa của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
13/02/2017
Image
Kế hoạch thi học kỳ 4 lớp D15TXQT01-K tại Bắc Giang
15/02/2017

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo triệu tập sinh viên các lớp D13TXQT1.2.3-B cơ sở đào tạo tại Hà Đông về tham dự đợt ôn tập tốt nghiệp, chi tiết thông báo và giấy báo gọi học cho từng học viện xem tại đây; lịch ôn tập tốt nghiệp xem tại đây

Mọi thông tin thêm về lịch ôn tập này xin vui lòng liên hệ thầy Hưng (tel: 0945555549, Email: hungcq@ptit.edu.vn) trong giờ hành chính.

Trân trọng.