Thông báo triệu tập học kỳ tốt nghiệp sinh viên các lớp D13TX (2013-2018) ngành Công nghệ thông tin và Kỹ thuật điện tử Truyền thông

Image
Thông báo triệu tập học kỳ 4 sinh viên các lớp D15TX (2015-2020) và L15TX (2015-2018)
18/10/2016
Image
Thông báo triệu tập học kỳ 2 sinh viên các lớp D16TXCN/QT/VT01-B (2016-2021) và L16TXCN/QT/VT01-B (2016-2019)
18/10/2016
Show all
Image

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo triệu tập học kỳ tốt nghiệp sinh viên các lớp D13TXCN/VT. Chi tiết xem tại đây

Mọi thông tin cần giải đáp về lịch học sinh viên liên hệ thầy Hưng (tel: 0945555549, email: hungcq@ptit.edu.vn) trong giờ hành chính.

Trận trọng thông báo.