Thông báo triệu tập học kỳ 8 sinh viên các lớp D13TC tại Hà Đông và cơ sở Đào tạo

Image
Kế hoạch thi học kỳ 7 sinh viên các lớp D13TC tại Hà Đông và cơ sở đào tạo
15/03/2017
Image
Hướng dẫn làm hồ sơ tuyển sinh hệ ĐHTX
16/03/2017

Kính gửi :      Sinh viên các lớp D13TCQT/VT01-B; D13TCQT01,02-K

Căn cứ Quyết định số 675/QĐ-TCCB ngày 25/7/2016 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc chuyển giao nhiệm vụ tổ chức, quản lý hệ đại học vừa làm vừa học và đại học từ xa từ Trung tâm đào tạo Đại học Mở về Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I;

Căn cứ kế hoạch đào tạo Hệ đại học vừa làm vừa học khóa 2013-2018 của Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông ngành Kỹ thuật Điện tử Truyền thông, Quản trị kinh doanh,

Học viện thông báo triệu tập sinh viên về tập trung học tập học kỳ 8 và thi kiểm tra kết thúc các học phần, môn học của kỳ tập trung thứ 7 như sau:

1. Thời gian tập trung: Từ 27/03 đến 20/08/2017

Nộp học phí: Ngày 31/03/2017

Dự thi các môn đã học ở học kỳ 7: Ngày 01/04 và 02/04/2017.

Học tập học kỳ 8: 03/04 đến 20/08/2017.

2. Địa điểm: Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông I- Học viện Công nghệ BCVT

Km10, Đường Nguyễn Trãi – Hà Đông, Hà Nội

(hoặc tại cơ sở đào tạo của Học viện)

3. Khi đến tập trung, sinh viên phải mang theo:

Giấy triệu tập học kỳ 8 hoặc Giấy công lệnh (nếu có).

Học phí tạm thu: 4.950.000 đ.

(Trung tâm yêu cầu sinh viên nộp học phí kỳ 8 và các học kỳ trước (nếu chưa đóng) trước 11h30 ngày 31/3/2017. Sinh viên nợ học phí sẽ không được tham dự thi học kỳ 7 và bị xử lý theo quy định của Học viện)

Tiền ăn, nghỉ trong thời gian tập trung (nếu sinh viên ở xa).

Trung tâm đề nghị sinh viên thông báo Giấy triệu tập này với Cơ quan quản lý của mình (nếu có); bố trí, sắp xếp thời gian và công việc để có mặt đúng thời gian. Sinh viên nào đến tập trung muộn hoặc không đến phải tự chịu trách nhiệm về kết quả và kế hoạch học tập của mình theo quy chế đào tạo.

Trân trọng!