Thông báo triệu tập học kỳ 7 sinh viên các lớp D14TX (2014-2019) tại cơ sở Hà Đông

Image
Kế hoạch thi học kỳ 6 sinh viên các lớp D14TX tại cơ sở Hà Đông
01/03/2017
Image
Danh sách sinh viên nộp bài tập điều kiện học kỳ 4 các lớp D15TXCN/QT/VT cơ sở Hà Đông
05/03/2017
Show all
Image

Kính gửi: Sinh viên các lớp D14TXCN/QT/VT01,02-B

Căn cứ Quyết định số 675/QĐ-TCCB ngày 25/7/2016 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc chuyển giao nhiệm vụ tổ chức, quản lý hệ đại học vừa làm vừa học và đại học từ xa từ Trung tâm đào tạo Đại học Mở về Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I;

Căn cứ kế hoạch đào tạo Hệ đại học từ xa khóa 2014-2019 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và kế hoạch học tập toàn khoá của các lớp sinh viên ngành Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật Điện tử Truyền thông,

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo triệu tập sinh viên về tập trung học tập kỳ 7 và thi kiểm tra kết thúc các học phần, môn học của kỳ 6 như sau:

  1. Thời gian tập trung: Từ 17/3 đến 30/7/2017

Mọi chi tiết hơn về lịch học kỳ 7, lịch thi kỳ 6 đề nghị sinh viên tham khảo thông tin trên Cổng giao tiếp điện tử, tại địa chỉ: http://open.ptit.edu.vn và diễn đàn của lớp.

  1. Địa điểm: Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I.

Km10, Đường Nguyễn Trãi – Hà Đông, Hà Nội.

Đóng học phí tại Phòng Tổng hợp (413-A1).

  1. Khi đến tập trung, sinh viên phải mang theo:

– Giấy triệu tập kỳ 7 hoặc Giấy công lệnh (nếu có).

– Học phí tạm thu của kỳ học:

+ Ngành CNTT (15 tín chỉ/ 5 môn học):  1.800.000 đ.

+ Ngành QTKD (14 tín chỉ/ 7 môn học):  1.680.000 đ.

+ Ngành ĐTVT (16 tín chỉ/ 6 môn học):  1.920.000 đ.

(Trung tâm yêu cầu sinh viên hoàn thành trách nhiệm nộp học phí trước ngày 31/3/2017. Sinh viên nợ học phí sẽ bị xử lý theo quy định của Học viện)

– Tiền ăn, nghỉ trong thời gian tập trung (nếu sinh viên ở xa).

Trung tâm đề nghị sinh viên thông báo Giấy triệu tập này với Cơ quan quản lý của mình (nếu có); bố trí, sắp xếp thời gian và công việc để có mặt đúng thời gian. Sinh viên nào đến tập trung muộn hoặc không đến phải tự chịu trách nhiệm về kết quả và kế hoạch học tập của mình theo quy chế đào tạo.

Trân trọng!