Thông báo triệu tập học kỳ 7 sinh viên các lớp D13TC hệ VLVH

Image
Thông báo triệu tập học kỳ 2 sinh viên các lớp D16TXCN/QT/VT01-B (2016-2021) và L16TXCN/QT/VT01-B (2016-2019)
18/10/2016
Image
Thời khóa biểu học kỳ 2 các lớp D16TX (2016-2021) và L16TX (2016-2019) đã cật nhật lịch phòng học
18/10/2016
Show all
Image

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo triệu tập học kỳ 7 sinh viên các lớp D13TC hệ VLVH tại Hà Đông và cơ sở đào tạo. Chi tiết xem tại đây

Mọi thông tin cần giải đáp sinh viên liên hệ thầy Hưng (tel: 0945555549, email: hungcq@ptit.edu.vn) trong giờ hành chính.

Trận trọng thông báo.