Thông báo triệu tập học kỳ 5 sinh viên các lớp D15TXCN/QT/VT, L15TXCN/QT/VT (cơ sở Hà Đông và cập nhật bản scan giấy học)

Image
Kế hoạch thực tập, thi và làm khóa luận tốt nghiệp sinh viên lớp D14TXQT1-K
10/04/2017
Image
Kế hoạch thực tập, thi và làm đồ án khóa luận tốt nghiệp sinh viên các lớp L15TXCN/QT/VT
18/04/2017
Show all
Image

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo triệu tập học kỳ 5 sinh viên các lớp D15TXCN/QT/VT và L15TXCN/QT/VT tại cơ sở Hà Đông, chi tiết có thể tải về bản scan giấy gọi học tại đây

Mọi thông tin thêm về đợt tập trung học tập kỳ 5 và kế hoạch thi kỳ 4 sinh viên vui lòng liên hệ thầy Hưng (tel: 0945555549, email: hungcq@ptit.edu.vn) trong giờ hành chính

Trân trọng