Thông báo triệu tập học kỳ 2 sinh viên các lớp D16TXCN/QT/VT01-B (2016-2021) và L16TXCN/QT/VT01-B (2016-2019)

Image
Thông báo triệu tập học kỳ tốt nghiệp sinh viên các lớp D13TX (2013-2018) ngành Công nghệ thông tin và Kỹ thuật điện tử Truyền thông
18/10/2016
Image
Thông báo triệu tập học kỳ 7 sinh viên các lớp D13TC hệ VLVH
18/10/2016
Show all
Image

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo triệu tập học kỳ 2 sinh viên các lớp D16TX và L16TX. Chi tiết sinh viên xem tại đây

Mọi thông tin cần giải đáp về lịch học sinh viên liên hệ thầy Hưng (tel: 0945555549, email: hungcq@ptit.edu.vn) trong giờ hành chính

Trân trọng cảm ơn.