Thông báo tổ chức các lớp học lại tổ chức riêng cho hệ VLVH

Image
Thông báo lịch cấp phát bằng tốt nghiệp và bảng điểm toàn khóa
11/05/2017
Image
Lịch hướng dẫn học tập học kỳ 1 sinh viên các lớp ĐHTX khóa 2017 (D17TXCN/QT/VT1-B; L17TXCN/QT/VT1-B; D17TXCN1.2.3.4-K; D17TXQT1.2.3.4-K; D17TXVT1-K) lịch học có cập nhật
22/05/2017
Show all
Image

Căn cứ kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm 2016-2017 của Học viện;

Căn cứ số lượng sinh viên đang theo học nhưng còn nợ môn của các khóa 2007-2012, 2008-2013, 2009-2014, 2010-2015 và khóa 2013-2018;

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo: Trong khoảng thời gian từ 15/05-30/07/2017 Trung tâm sẽ tổ chức các lớp học lại (lớp tổ chức riêng) cho các sinh viên hệ đại học hình thức vừa làm vừa học còn nợ môn học thuộc các khóa trên có đơn xin đăng ký học lại (mẫu đơn đăng ký học lại).

Sinh viên còn nợ môn học phải làm đơn xin học lại và nộp tại Phòng Đào tạo Mở (tầng 5 nhà A1) trước 16h30 ngày 26/05/2017. Hết thời hạn nhận đơn, Trung tâm sẽ tổng hợp số liệu đăng ký học lại, lập phương án tổ chức lớp và thông báo kế hoạch học tập tới sinh viên.

Trân trọng thông báo!