Thông báo địa điểm học phí và lệ phí thi lại

Image
Bảng điểm tổng hợp các sinh viên còn nợ môn, ngành Quản trị kinh doanh, khóa 2013-2017, cơ sở đào tạo Hà Đông
30/09/2016
Image
Thời khóa biểu học kỳ 7 sinh viên các lớp D13TC hệ VLVH (đã cật nhật lịch phòng học)
15/10/2016

Kính gửi: Sinh viên các lớp hệ ĐHTX và VLVH

Thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2016-2017. Liên quan đến thủ tục đóng học phí và lệ phí thi lại, Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo:

  1. Sinh viên đóng học phí tại phòng 413-A1 (Phòng Tổng hợp) trong giờ hành chính.
  2. Sinh viên đóng lệ phí thi lại: Đóng tại phòng 114-A1 (thầy Chuyên).
  3. Sinh viên thi cải thiện điểm, thi ghép, thi vét:
    1. Làm đơn theo mẫu (tải mẫu tại đây)
    2. Nộp lệ phí tại phòng 114-A1 (thầy Chuyên)

Trân trọng thông báo.