Thông báo cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ ĐHTX, VLVH dự thi đợt thi tháng 12/2015

Image
Điểm thi các lớp học lại tổ chức riêng hệ VLVH đợt thi tháng 05/2016 (đã cật nhật điểm môn Báo hiệu và ĐKKN)
08/07/2016
Image
Kế hoạch thi lần 2 kỳ 4, thi vét lần 1 các lớp L14TXCN/QT/VT – đã cật nhật danh sách sinh viên nợ môn mới nhất; Lịch phòng thi
15/08/2016
Show all
Image

Học viện công nghệ bưu chính viễn thông thông báo cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên các lớp thuộc hệ VLVH, ĐHTX đợt thi tháng 12/2015 đã được công nhận tốt nghiệp theo các Quyết định số 247/QĐ-HV248/QĐ-HV (click vào số quyết định để xem danh sách)

1. Lịch phát bằng tốt nghiệp: Vào chiều thứ 5 và thứ 6 hàng tuần (từ 13h30 – 16h30)

2. Địa điểm: P.106-A3 (Trung tâm thông tin thư viện)

3. Khi đến nhận bằng sinh viên cần xuất trình: Chứng minh thư nhân dân (bắt buộc), thẻ sinh viên (nếu có)

4. Học viện không chấp nhận sinh viên nhận bằng hộ bạn (trừ trường hợp có giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương).

Trân trọng thông báo.