Thời khóa biểu học kỳ 8 lớp sinh viên D13TCVT1-B

Image
Danh sách giảng viên tham gia hướng dẫn thực tập tốt nghiệp sinh viên lớp L15TXVT1-B
28/04/2017
Image
Kế hoạch giảng viên hướng dẫn làm khóa luận tốt nghiệp lớp D13TXQT1,2-K
28/04/2017

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo thời khóa biểu học kỳ 8 sinh viên lớp D13TCVT1-B cơ sở Hà Đông, chi tiết xem tại đây

Mọi thông tin thêm về thời khóa biểu sinh viên vui lòng liên hệ thầy Hưng (tel: 0945555549, email: hungcq@ptit.edu.vn) trong giờ hành chính.

Trân trọng!