Thời khóa biểu học kỳ 6 sinh viên các lớp D14TXCN/QT/VT cơ sở đào tạo Hà Đông (Cật nhật lịch phòng học lớp D14TXVT)

Image
Kế hoạch thi lần 2 học kỳ 7, lần 1 học kỳ 8 các lớp D13TXCN/QT/VT; Lịch thi vét các lớp D13TXQT cơ sở đào tạo tại Hà Đông (Đã cật nhật lịch phòng thi)
28/10/2016
Image
Thống kê danh sách sinh viên đã nộp bài tập điều kiện các lớp D13TX; D15TX
01/11/2016
Show all
Image

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo lịch hướng dẫn học tập học kỳ 6 sinh viên các lớp D14TXCN/QT/VT cơ sở đào tạo tại Hà Đông, chi tiết xem tại đây

Mọi thông tin cần giải đáp về lịch học kỳ 6 sinh viên vui lòng liên hệ thầy Hưng (tel: 0945555549) trong giờ hành chính.

Trân trọng thông báo.