Thời khóa biểu học kỳ 2 các lớp D16TX (2016-2021) và L16TX (2016-2019) đã cật nhật lịch phòng học

Image
Thông báo triệu tập học kỳ 7 sinh viên các lớp D13TC hệ VLVH
18/10/2016
Image
Kế hoạch thi học kỳ 2 sinh viên lớp D15TXQT02-K cơ sở đào tạo tại Lào Cai
18/10/2016
Show all
Image

Trung tậm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo thời khóa biểu học kỳ 2 các lớp D16TXCN/QT/VT01-B và L16TXCN/QT/VT01-B. Chi tiết xem tại đây

Mọi thông tin cần giải đáp về lịch học sinh viên liên hệ thầy Hưng (tel: 0945555549, email: hungcq@ptit.edu.vn) trong giờ hành chính.

Trân trọng thông báo.