Quyết định chuyển lớp, ngành đào tạo của sinh viên khóa 2019

Image
Thông báo kế hoạch tổ chức thi học kỳ 1 năm học 2020-2021 sinh viên thuộc các khóa 2016, 2017 và trả nợ môn
28/04/2020
Image
Kế hoạch học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020 các lớp ĐHTX khóa 2018 (học kỳ 4)
09/05/2020
Show all
Image

Căn cứ các Quyết định số: 269/QĐ-HV; 270/QĐ-HV; 271/QĐ-HV; 272/QĐ-HV; 273/QĐ-HV ngày 23/4/2020,

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo các Quyết định chuyển lớp, ngành đào tạo cho sinh viên các lớp từ xa khóa 2019. Chi tiết các Quyết định xem tại đây

Trân trọng./.