Quy chế đào tạo đại học theo hình thức giáo dục từ xa của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Image
Hướng dẫn khai và hoàn thiện hồ sơ hệ đào tạo đại học theo hình thức giáo dục từ xa năm 2017
13/02/2017
Image
Thông báo triệu tập kỳ tốt nghiệp (ôn tập tốt nghiệp) sinh viên các lớp D13TXQT1.2.3-B (đã cật nhật lịch phòng thi)
14/02/2017
Show all
Image

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Quy chế đào tạo đại học theo hình thức giáo dục từ xa, chi tiết xem tại đây

Trân trọng.