Mẫu biểu giáo vụ trong quá trình học tập của sinh viên

Image
Thông báo kế hoạch học tập học kỳ 1 năm học 2020-2021 các lớp ĐHTX khóa 2016, 2017
12/02/2020
Image
Thông tư 27/2019/TT-BGDĐT quy định các thông tin ghi trên văn bằng giáo dục đại học
19/02/2020
Show all
Image

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo các mẫu biểu giáo vụ trong quá trình học tập của sinh viên. Chi tiết sinh viên xem tại đây

Trân trọng./.