Lịch thi tốt nghiệp đợt thi tháng 06/2016

logo120
Danh sách sinh viên dự thi, sơ đồ phòng thi tốt nghiệp đợt tháng 06/2016
15/06/2016
Image
Thông báo tuyển sinh hệ ĐHTX năm 2016
17/06/2016
Show all
logo120

LỊCH THI TỐT NGHIỆP

Hệ: Đại học Từ xa; đại học VLVH; cao đẳng, đại học CQ và cao đẳng nghề

 

Ngày 17/6/2016:   Chiều:   Từ 15h00 đến 17h00: Sinh viên  làm thủ tục dự thi tại Hội trường Số 1.

Ngày 18/6/2016:   Sáng:    Thi học phần Cơ sở  (hệ CQ, ĐHTX và VLVH) và học phần Lý thuyết (hệ CĐN)

                              Chiều:  Thi học phần Chuyên môn (các hệ CQ) và học phần Chính trị (hệ Cao đẳng nghề)

Ngày 19/6/2016:   Sáng:    Thi học phần chính trị (hệ CQ) và học phần thực hành (hệ CĐN)

                              Chiều:  Thi học phần thực hành (hệ Cao đẳng nghề)

TT Sáng Chiều Nội dung Hiệu lệnh trống
1 7h15 13h15 – Sinh viên có mặt tại phòng thi.

– Cán bộ coi thi có mặt tại Ban chỉ đạo thi, bốc thăm phòng thi.

1 hồi dài
2 7h30 13h30 Cán bộ coi thi gọi thí sinh viên vào phòng thi, phổ biến nội quy thi và kiểm tra thẻ sinh viên. 3 hồi dài
3 7h45 13h45 Cán bộ coi thi đến Ban chỉ đạo nhận đề thi. 3 tiếng
4 7h50 13h50 Cán bộ coi thi bóc đề phát cho sinh viên. 9 tiếng
5 8h00 14h00 Giờ thi bắt đầu. 1 hồi 3 tiếng
6 10h45 16h45 Còn 15 phút là hết giờ thi. 3 tiếng
7 11h00 17h00 Giờ thi kết thúc, thu bài. 3 hồi dài