Lịch học kỳ 4 sinh viên các lớp D15TX và L15TX tại Hà Đông và cơ sở đào tạo (Bắc Giang, Lào Cai) đã cật nhật lịch phòng học

Image
Thời khóa biểu học kỳ 7 sinh viên các lớp D13TC hệ VLVH (đã cật nhật lịch phòng học)
15/10/2016
Image
Thông báo triệu tập học kỳ 4 sinh viên các lớp D15TX (2015-2020) và L15TX (2015-2018)
18/10/2016
Show all
Image

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo thời khóa biểu học kỳ 4 sinh viên các lớp D15TX và L15TX. Chi tiết sinh viên xem tại đây

Lịch phòng học sinh viên xem trên website (tải lại lịch học ở trên) ngày 18/11/2016

Mọi thông tin cần giải đáp về lịch học sinh viên liên hệ thầy Hưng (tel: 0945555549, email: hungcq@ptit.edu.vn) trong giờ hành chính.