Khung chương trình đào tạo ĐHTX khóa 2015-2018

Image
Khung chương trình đào tạo hệ ĐHTX khóa 2015-2020
17/06/2016
Image
Mẫu hồ sơ đăng ký dự tuyển hệ VLVH
17/06/2016
Show all
Image

Học viện công nghệ bưu chính viễn thông thông báo khung kế hoạch đào tạo khóa 2015-2018, chi tiết sinh viên xem tại đây