Khung chương trình đào tạo đại học hình thức giáo dục từ xa của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Image
Quyết định trúng tuyển Hệ đại học từ xa năm 2016 – đợt 7
16/03/2017
Image
Đề bài tập điều kiện học kỳ 2 lớp L16TXCN/QT/VT01-B
17/03/2017
Show all
Image

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo khung chương trình đào tạo đại học theo hình thức giáo dục từ xa để thí sinh và sinh viên tham khảo, chi tiết xem tại đây

Trân trọng!