Kết quả thi học kỳ 8 các lớp D13TXCN/VT, thi vét các lớp D13TXQT (cơ sở Hà Đông)

Image
Kết quả thi học kỳ 1 sinh viên lớp D16TXQT01-K
16/01/2017
Image
Kết quả thi học kỳ 3 sinh viên các lớp D15TX, L15TX cơ sở Hà Đông
18/01/2017

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kết quả thi học kỳ 8 các lớp D13TXCN/VT, thi vét các lớp D13TXQT cơ sở đào tạo Hà Đông, chi tiết xem tại đây

Mọi thông tin cần giải đáp về điểm thi xin vui lòng liên hệ thầy Chuyên (tel: 0936163366, email: chuyenph@ptit.edu.vn) trong giờ hành chính.

Trân trọng.