Kết quả thi học kỳ 1 sinh viên lớp D16TXQT01-K

Image
Bảng điểm học kỳ 3 lớp D15TXQT01-K và kỳ 2 lớp D15TXQT02-K
16/01/2017
Image
Kết quả thi học kỳ 8 các lớp D13TXCN/VT, thi vét các lớp D13TXQT (cơ sở Hà Đông)
18/01/2017

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kết quả thi học kỳ 1 lớp D16TXQT01-K, chi tiết xem tại đây

Mọi thông tin thêm về điểm thi xin vui lòng liên hệ thầy Chuyên (Tel: 0936163366, Email: chuyenph@ptit.edu.vn) trong giờ hành chính.

Trân trọng.