Kế hoạch thi lần 2 học kỳ 7, lần 1 học kỳ 8 các lớp D13TXCN/QT/VT; Lịch thi vét các lớp D13TXQT cơ sở đào tạo tại Hà Đông (Đã cật nhật lịch phòng thi)

Image
Kế hoạch thi lần 2 học kỳ 2, lần 1 học kỳ 3 các lớp D15TX, L15TX cơ sở đào tạo tại Hà Đông (Đã cật nhật lịch phòng thi)
28/10/2016
Image
Thời khóa biểu học kỳ 6 sinh viên các lớp D14TXCN/QT/VT cơ sở đào tạo Hà Đông (Cật nhật lịch phòng học lớp D14TXVT)
28/10/2016
Show all
Image

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi lần 2 học kỳ 7, lần 1 học kỳ 8 các lớp D13TXCN/VT cơ sở đào tạo tại Hà Đông, chi tiết sinh viên xem tại đây

Lịch phòng thi sinh viên tải lại lịch trên website tuần 07/11/2016.

Mọi thông tin cần giải đáp về lịch thi xin vui lòng liên hệ thầy Hưng (tel: 0945555549) trong giờ hành chính.

Trân trọng thông báo.