Kế hoạch thi kỳ 6 sinh viên lớp D14TXQT01-K tại Thanh Hóa

Image
Kế hoạch thi học kỳ 4 lớp D15TXQT01-K tại Bắc Giang
15/02/2017
Image
Thông báo về việc cung cấp kênh thông tin giao tiếp với sinh viên
20/02/2017
Show all
Image

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi học kỳ 6 sinh viên lớp D14TXQT01-K cơ sở đào tạo tại Thanh Hóa, chi tiết xem tại đây

Mọi thông tin thêm về kế hoạch thi này xin vui lòng liên hệ thầy Hưng (tel: 0945555549, email: hungcq@ptit.edu.vn)

Trân trọng!