Kế hoạch thi học kỳ 7 sinh viên các lớp D13TC tại Hà Đông và cơ sở đào tạo

Image
Thông báo tuyển sinh hệ Đại học từ xa năm 2017
13/03/2017
Image
Thông báo triệu tập học kỳ 8 sinh viên các lớp D13TC tại Hà Đông và cơ sở Đào tạo
16/03/2017

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi học kỳ 7 sinh viên các lớp D13TC tại Hà Đông và cơ sở đào tạo, chi tiết xem tại đây

Sinh viên cần thông tin thêm về kế hoạch thi này xin vui lòng liên hệ thầy Hưng (tel: 0945555549, email: hungcq@ptit.edu.vn) trong giờ hành chính.

Trân trọng!