Kế hoạch thi học kỳ 6 sinh viên các lớp D14TX tại cơ sở Hà Đông

Image
Kế hoạch thi tốt nghiệp tháng 3 năm 2017
24/02/2017
Image
Thông báo triệu tập học kỳ 7 sinh viên các lớp D14TX (2014-2019) tại cơ sở Hà Đông
01/03/2017
Show all
Image

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi học kỳ 6 sinh viên các lớp D14TXCN/QT/VT tại cơ sở Hà Đông, chi tiết kế hoạch thi xem tại đây

Mọi thông tin thê về lịch thi xin vui lòng liên hệ thầy Hưng (tel: 0945555549, email: hungcq@ptit.edu.vn) trong giờ hành chính.

Trân trọng.