Kế hoạch thi học kỳ 2 sinh viên lớp D15TXQT02-K cơ sở đào tạo tại Lào Cai

Image
Thời khóa biểu học kỳ 2 các lớp D16TX (2016-2021) và L16TX (2016-2019) đã cật nhật lịch phòng học
18/10/2016
Image
Danh sách giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên các lớp L14TXQT
25/10/2016
Show all
Image

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi học kỳ 2 lớp D15TXQT02-K cơ sở đào tạo tại Lào Cai, chi tiết xem tại đây

Mọi thông tin về kế hoạch thi sinh viên liên hệ thầy Hưng (tel: 0945555549, email: hungcq@ptit.edu.vn) trong giờ hành chính.

Trân trọng thông báo.