Kế hoạch hướng dẫn học tập cuối kỳ 3 các lớp ĐHTX khóa 2018

Image
Đề bài tập điều kiện học kỳ 1 năm học 2020-2021 hệ ĐHTX khóa 2016, 2017
06/04/2020
Image
Kế hoạch hướng dẫn học tập cuối kỳ 1 các lớp ĐHTX khóa 2019 (đợt 3)
19/04/2020
Show all
Image

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch hướng dẫn ôn tập học kỳ 3 các lớp ĐHTX khóa 2018, chi tiết xem tại đây

Mọi thông tin thêm cần giải đáp xin liên hệ thầy Hưng (tel: 0945555549, email: hungcq@ptit.edu.vn) trong giờ hành chính.

Trân trọng./.