Kế hoạch đào tạo toàn khóa sinh viên các lớp D16TX (2016-2021) của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Image
Kế hoạch đào tạo toàn khóa các lớp L16TX (2016-2019) của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
16/03/2017
Image
Quyết định trúng tuyển Hệ đại học từ xa năm 2016 – đợt 4
16/03/2017
Show all
Image

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch đào tạo toàn khóa sinh viên các lớp D16TXCN/QT/VT (2016-2021), chi tiết xem tại đây

Trân trọng!