Điểm thi lần 2 kỳ 3 lần 1 kỳ 4 các lớp ĐHTX khóa 2014 (D14TX, L14TX) cơ sở Hà Đông

Image
Điểm thi học kỳ 1 sinh viên lớp D15TXQT02-K cơ sở đào tạo tại Lào Cai
08/07/2016
Image
Điểm thi lần 2 kỳ 3, lần 1 kỳ 4 sinh viên lớp D14TXQT01-K cơ sở đào tạo tại Thanh Hóa
08/07/2016
Show all
Image

Trung tâm đào tạo đại học mở thông báo điểm thi lần 2 kỳ 3 lần 1 kỳ 4 các lớp ĐHTX khóa 2014 (D14TX, L14TX) cơ sở Hà Đông, chi tiết xem file đính kèm tại đây

Mọi thông tin về điểm thi sinh viên liên hệ cô An (tel: 0435541221, email: anlh@ptit.edu.vn) trong giờ hành chính