Điểm thi lần 2 kỳ 1 lần 1 kỳ 2 lớp D15TXQT01-K cơ sở đào tạo tại Bắc Giang

Image
Điểm thi học kỳ 5 sinh viên các lớp D13TCQT/VT01-B cơ sở đào tạo Hà Đông
08/07/2016
Image
Điểm thi học kỳ 1 sinh viên lớp D15TXQT02-K cơ sở đào tạo tại Lào Cai
08/07/2016
Show all
Image

Trung tâm đào tạo đại học mở thông báo điểm thi lần 2 kỳ 1 lần 1 kỳ 2 lớp D15TXQT01-K cơ sở đào tạo tại Bắc Giang, chi tiết sinh viên xem file đính kèm tại đây

Mọi thông tin về điểm thi sinh viên liên hệ cô An (tel: 0435541221, email: anlh@ptit.edu.vn) trong giờ hành chính