Điểm thi kỳ 4 sinh viên lớp D14TXQT02-K cơ sở đào tạo tại Cao Bằng

Image
Điểm thi lần 2 kỳ 3, lần 1 kỳ 4 sinh viên lớp D14TXQT01-K cơ sở đào tạo tại Thanh Hóa
08/07/2016
Image
Điểm thi các lớp học lại tổ chức riêng hệ VLVH đợt thi tháng 05/2016 (đã cật nhật điểm môn Báo hiệu và ĐKKN)
08/07/2016
Show all
Image

Trung tâm đào tạo đại học mở thông báo điểm thi kỳ 4 sinh viên lớp D14TXQT02-K cơ sở đào tạo tại Cao Bằng, chi tiết xem file đính kèm tại đây

Mọi thông tin về điểm thi sinh viên liên hệ cô An (tel: 0435541221, email: anlh@ptit.edu.vn) trong giờ hành chính