Điểm thi học kỳ 1 năm học 2019-2020 các lớp ĐHTX khóa 2016 và 2017

Image
Đề bài tập quá trình và thu hoạch học kỳ 2 năm học 2018-2019 các lớpĐHTX khóa 2018
05/09/2019
Image
Kế hoạch thi học kỳ 2 các lớp ĐHTX khóa 2018 tại cơ sở Hà Nội
03/10/2019

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kết quả thi học kỳ 1 năm học 2019-2020 các lớp ĐHTX khóa 2016 và 2017, chi tiết xem tại đây

Mọi thông tin thêm cần giải đáp xin vui lòng liên hệ thầy Chuyên (tel: 0936163366) trong giờ hành chính.

Trân trọng1.