Điểm thi các lớp học lại tổ chức riêng hệ VLVH đợt thi tháng 05/2016 (đã cật nhật điểm môn Báo hiệu và ĐKKN)

Image
Điểm thi kỳ 4 sinh viên lớp D14TXQT02-K cơ sở đào tạo tại Cao Bằng
08/07/2016
Image
Thông báo cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ ĐHTX, VLVH dự thi đợt thi tháng 12/2015
29/07/2016
Show all
Image

Trung tâm đào tạo đại học mở thông báo điểm thi các lớp học lại tổ chức riêng hệ VLVH đợt thi tháng 05/2016, chi tiết xem file đính kèm tại đây

Mọi thông tin về điểm thi sinh viên liên hệ cô An (tel: 0435541221, email: anlh@ptit.edu.vn) trong giờ hành chính