Đề bài tập điều kiện học kỳ 1 năm học 2020-2021 hệ ĐHTX khóa 2016, 2017

Image
Thông báo kế hoạch học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020 các lớp ĐHTX khóa 2019
19/03/2020
Image
Kế hoạch hướng dẫn học tập cuối kỳ 3 các lớp ĐHTX khóa 2018
09/04/2020
Show all
Image

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo đề bài tập điều kiện học kỳ 1 năm học 2020-2021 hệ ĐHTX khóa 2016, 2017 chi tiết sinh viên xem tại đây

Trân trọng./.