Danh sach sinh viên nợ môn học kỳ 1 các lớp khóa 2015; kỳ 6 các lớp D13TX hệ ĐHTX cơ sở Hà Đông

logo120
Danh sách giảng viên hướng dẫn làm khóa luận tốt nghiệp các lớp ĐHTX khóa 2012-2017 (D12TX) ngành Quản trị kinh doanh
04/06/2016
logo120
Thông báo đăng ký thi tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp ĐHTX, VLVH trả nợ môn đủ điều kiện thi tốt nghiệp hoặc thi lại tốt nghiệp
04/06/2016
Show all
logo120

Trung tâm đào tạo đại học mở thông báo danh sach sinh viên nợ môn học kỳ 1 các lớp khóa 2015; kỳ 6 các lớp D13TX hệ ĐHTX cơ sở Hà Đông, chi tiết sinh viên xem tại các file đính kèm bên dưới:

1. Các lớp D13TXCN D13TXCN.xls (34816)

2. Các lớp D13TXQT D13TXQT.xls (38400)

3. Các lớp D13TXVT D13TXVT.xls (31232)

4. Các lớp D15TXCN/QT/VT D15TX.xls (33280)

5. Các lớp L15TXCN/QT/VT L15TX.xls (31232)

Mọi thông tin cần giải đáp về danh sách nợ môn, điều kiện dự thi sinh viên liên hệ thầy Chuyên (Tel: 0936163366, Email: chuyenph@ptit.edu.vn)