Danh sách sinh viên dự thi, sơ đồ phòng thi tốt nghiệp đợt tháng 06/2016

Image
Kết quả thi kỳ thi vét sinh viên các lớp ĐHTX khóa 2012
04/06/2016
logo120
Lịch thi tốt nghiệp đợt thi tháng 06/2016
15/06/2016
Show all
logo120

Học viện công nghệ bưu chính viễn thông thông báo danh sách sinh viên dự thi, sơ đồ phòng thi tốt nghiệp đợt tháng 06/2016, cụ thể sinh viên xem link bên dưới (site của Trung tâm khảo thí – Học viện)

Danh sách phòng thi, sơ đồ phòng thi tốt nghiệp ngày 18/6