Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp, dự thi tốt nghiệp (xét lần 1) các lớp D13TXQT1,2-B (cơ sở Hà Đông)

Image
Thông báo triệu tập sinh viên các lớp L14TX về dự kỳ thi tốt nghiệp tháng 12/2016
19/12/2016
Image
Đề bài tập điều kiện học kỳ 4 sinh viên các lớp D15TXCN/QT/VT cơ sở Hà Đông
23/12/2016
Show all
Image

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo danh sách sinh viên các lớp D13TXQT1,2-B đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp (xét lần 1). Chi tiết danh sách xem tại đây

Lưu ý:

  1. Học viện chỉ xét điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp 1 lần (đã xét, kết quả như trong danh sách công bố).
  2. Xét danh sách sinh viên được thi tốt nghiệp sẽ có thêm lần xét thứ 2 (10 ngày trước khi thi tốt nghiệp). Trung tâm đề nghị: Với sinh viên còn nợ môn phải chủ động hoàn thiện điều kiện dự thi (điểm BTĐK) và chủ động làm  đơn xin thi vét vào các đợt thi do Trung tâm tổ chức trong năm.
  3. Với sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp nhưng có nguyện vọng chuyển sang thi tốt nghiệp: Liên hệ cô Nga (Tel: 0433560387; Email: ngaptt@ptit.edu.vn) trong giờ hành chính để được hỗ trợ. Hạn chuyển nguyện vọng trước ngày 24/12/2016.

Trân trọng.