Danh sách sinh viên các lớp D15TXCN/QT/VT; L15TXCN/QT/VT đã nộp BTĐK học kỳ 4

Image
Thông báo triệu tập học kỳ 2 và kế hoạch thi học kỳ 1 sinh viên các lớp D16TXCN/QT/VT-02B và L16TXCN/QT/VT02-B cơ sở tại Hà Đông
07/03/2017
Image
Thông báo triệu tập sinh viên dự thi tốt nghiệp sinh viên các lớp D13TXQT1,2,3-B tại cơ sở Hà Đông
09/03/2017
Show all
Image

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo danh sách sinh viên đã nộp BTĐK học kỳ 4, chi tiết xem tại đây

Mọi thông tin cần giải đáp về việc làm và nộp BTĐK của các lớp D15TXCN/QT/VT; L15TXCN/QT/VT vui lòng liên hệ giáo viên chủ nhiệm – thầy Chuyên (tel: 0936163366, email: chuyenph@ptit.edu.vn) trong giờ hành chính.

Trân trọng.