Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp khóa 2012 tại cơ sở đào tạo Hải Phòng và các lớp L14TX cơ sở Hà Đông

logo120
Danh sách giảng viên hướng dẫn làm khóa luận tốt nghiệp các lớp ĐHTX khóa 2012-2017 (D12TX) ngành Quản trị kinh doanh
04/06/2016
Show all
logo120

Trung tâm đào tạo đại học mở thông báo danh sách phân công giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp khóa 2012 tại cơ sở đào tạo Hải Phòng và các lớp L14TX cơ sở Hà Đông, chi tiết sinh viên xem tại file đính kèm bên dưới:

Phan cong GVHD TTTN D12TXVT – L14TXVT.xls (62464)