Danh sách giảng viên hướng dẫn làm khóa luận tốt nghiệp các lớp ĐHTX khóa 2012-2017 (D12TX) ngành Quản trị kinh doanh

logo120
Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp khóa 2012 tại cơ sở đào tạo Hải Phòng và các lớp L14TX cơ sở Hà Đông
04/06/2016
logo120
Danh sach sinh viên nợ môn học kỳ 1 các lớp khóa 2015; kỳ 6 các lớp D13TX hệ ĐHTX cơ sở Hà Đông
04/06/2016
Show all
logo120

Trung tâm đào tạo đại học mở thông báo danh sách giảng viên hướng dẫn làm khóa luận tốt nghiệp các lớp ĐHTX khóa 2012-2017 (D12TX) ngành Quản trị kinh doanh, chi tiết sinh viên xem tại đây

1. Danh sách giảng viên hướng dẫn khóa luận lớp D12TXQT 1- DS GV HD SV D12TXQT.xls (39424)

2. Danh sách giảng viên hướng dẫn khóa luận lớp L14TXQT 2- DS GV HD SV L14QT.xls (48640)

3. Thông tin giảng viên hướng dẫn: 3- Dia chi giao vien huong dan SV lam KLTN.doc (42496)

4. Mẫu giao khóa luận sinh viên D12TXQT: 4- Mau Phieu giao KLTN D12TXQT.doc (41472)

5. Mẫu giao khóa luận sinh viên L14TXQT: 5- Mau Phieu giao KLTN L14TXQT.doc (41472)

Lưu ý:

1. Sinh viên sau khi xem danh sách giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp cần khẩn trương liên hệ với giảng viên hướng dẫn mình để đăng ký hoặc hướng dẫn đăng ký tên đề tài, đề cương khóa luận tốt nghiệp. Mọi thông tin chưa rõ cần liên hệ với giảng viên hướng dẫn của mình để được giải đáp.

2. Đối với các mẫu biểu cần phải tuân thủ theo quy định của Học Viện (liên hệ cô Vân – trợ lý khoa QTKD1 để được giúp đỡ, tel: 0912427310)

3. Sinh viên cần tuân thủ các mốc thời gian trong kế hoạch thực tập, thi và làm đồ án khóa luận tốt nghệp đã được TT Mở thông báo trước đây.

4. Mọi thông tin thêm trong quá trình thực hiện khóa luận, sinh viên liên hệ cô Vân – Trợ lý khoa QTKD1 để được giúp đỡ (tel: 0912427310, email: ngo_levan@yahoo.com)