Danh sách giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên các lớp L14TXQT

Image
Kế hoạch thi học kỳ 2 sinh viên lớp D15TXQT02-K cơ sở đào tạo tại Lào Cai
18/10/2016
Image
Kế hoạch thi học kỳ 1 sinh viên các lớp D16TX (2016-2021), L16TX (2016-2019) cơ sở đào tạo tại Hà Đông (Đã cật nhật lịch phòng thi)
28/10/2016
Show all
Image

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo danh sách giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên các lớp L14TXQT cơ sở đào tạo tại Hà Đông. Chi tiết xem tại đây

Trong quá trình thực hiện khóa luận nếu có vướng mắc cần giải đáp phải liên hệ với giảng viên hướng mình. Các thủ tục hành chính liên hệ cô Vân – trợ lý khoa QTKD1 (tel: 0912427310) trong giờ hành chính.

Trân trọng thông báo.