Thông báo về việc đóng học phí và lệ phí hệ ĐHTX và VLVH

Image
Thông báo cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp và bảng điểm toàn khóa cho sinh viên khóa 2012-2017 và các khóa trước thi tốt nghiệp (đợt thi tháng 06.2016)
02/11/2016
Image
Kế hoạch thực tập và thi/làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp các lớp D13TXCN/VT cơ sở Hà Đông
07/11/2016

Kính sinh viên các lớp hệ ĐHTX và VLVH

Để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên hoàn thành trách nhiệm đóng học phí của mình với Học viện cũng như đóng lệ phí học lại, thi lại, Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo phương thức đóng học phí và lệ phí tới sinh các lớp trên, chi tiết xem tập tin đính kèm tại đây

Trân trọng thông báo!