Thông báo về việc Cấp bằng tốt nghiệp Cao đẳng tháng 6/2018

Image
Bảng điểm các lớp D14TX, D15TX, D16TX, D17TX, L16TX và điểm thi BSKT
07/06/2018
Image
Kết quả thi bổ sung kiến thức các lớp ĐHTX khóa 2016 (L16TX) và 2017 (L17TX)
18/06/2018

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo cấp bằng tốt nghiệp Cao đẳng đợt Tháng 06 năm 2018 của Học viện cho các sinh viên có tên sau:

Danh sách sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp Cao đẳng (xem tập tin đính kèm)

Danh sách Sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp được công bố tại mục Tốt nghiệp Văn bằng trên cổng thông tin điện tử của Học viện tại địa chỉ: http://portal.ptit.edu.vn/

Học viện thông báo và đề nghị:

  • Trung tâm đào tạo Bưu chính viễn thông 1 có trách nhiệm thông báo cho các sinh viên được biết.
  • Sinh viên của cơ sở đào tạo phía Bắc đến nhận bằng, hoàn hiện các thủ tục và nhận bằng tại phòng Phát bằng, tầng 2 nhà A1 vào các buổi chiều thứ 3, 5, 6 hàng tuần.