Thông báo triệu tập thi tốt nghiệp các lớp D13TXCN/VT1.2.3-B

Image
Đề bài tập điều kiện học kỳ 7 khóa 2014; kỳ 5 khóa 2015; kỳ 2, 3 khóa 2016; kỳ 1 khóa 2017
10/07/2017
Image
Kết quả thi học kỳ 2 năm học 2016-2017 các lớp C15
12/07/2017

 

Kính gửi:          Sinh viên các lớp D13TXCN/VT1.2.3-B

Căn cứ Quyết định số 675/QĐ-TCCB ngày 25/7/2016 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc chuyển giao nhiệm vụ tổ chức, quản lý hệ đại học vừa làm vừa học và đại học từ xa từ Trung tâm đào tạo đại học mở về Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I;

Căn cứ kế hoạch đào tạo toàn khóa hệ đại học hình thức ĐHTX Khóa 2013-2018 ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật Điện tử Truyền thông của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; Căn cứ kế hoạch thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2017 của Học viện (32/KH-KT&ĐBCLGD ngày 19/6/2017 và thông báo số 448/TB-HV ngày 26/6/2017),

Trung tâm đào tạo Bưu  chính Viễn thông I thông báo triệu tập sinh viên về tập trung tham dự kỳ thi tốt nghiệp như sau:

  1. Thời gian tập trung: Từ 17/7 đến 23/7/2017

Mọi chi tiết hơn về kế hoạch thi tốt nghiệp tốt nghiệp đề nghị sinh viên tham khảo thông tin trên Cổng giao tiếp điện tử, tại địa chỉ: http://open.ptit.edu.vn và diễn đàn của lớp.

  1. Địa điểm: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Km10, Đường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội.

  1. Khi đến tập trung, sinh viên phải mang theo:

– Giấy triệu tập kỳ thi tốt nghiệp hoặc Giấy công lệnh (nếu có).

– Học phí các kỳ còn thiếu (nếu có). Sinh viên nộp học phí tại phòng Tổng hợp (413-A1) hoặc chuyển khoản. Hạn hoàn thành trước 16h30 ngày 17/7/2017. Sinh viên nợ học phí sẽ không được dự thi tốt nghiệp.

– Sinh viên chủ động kinh phí và nơi ăn nghỉ trong thời gian trên (nếu sinh viên ở xa).

Trung tâm đề nghị sinh viên thông báo Giấy triệu tập này với Cơ quan quản lý của mình (nếu có); bố trí, sắp xếp thời gian và công việc để có mặt đúng thời gian. Sinh viên nào đến tập trung muộn hoặc không đến phải tự chịu trách nhiệm về kết quả và kế hoạch học tập của mình theo quy chế đào tạo.

Trân trọng!

Ghi chú:

  1. Sinh viên có thể tải về bản scan giấy triệu tập tại đây
  2. Sinh viên có nhu cầu lấy giấy gọi học có đóng dấu để xuất trình cơ quan vui lòng liên hệ thầy Hưng (tel: 0945555549) trong đợt tập trung.