Thông báo triệu tập học kỳ 9 lớp D13TCVT1-B

Image
Kế hoạch phòng thi học kỳ 5 các lớp D15TX trong 2 ngày 30/9 và 01/10/2017
27/09/2017
Image
Thông báo triệu tập học kỳ 8 sinh viên các lớp ĐHTX khóa 2014 cơ sở Hà Đông
29/09/2017
Show all
Image

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo triệu tập học kỳ 9 sinh viên lớp D13TCVT1-B, sinh viên có thể tải về bản scan giấy báo gọi học tại đây

Đối với sinh viên có nhu cầu lấy bản đóng dấu đỏ để thanh toán cơ quan xin vui lòng liên hệ GVCN, cô Nga (tel: 0904743949) trong giờ hành chính.

Trân trọng