Thông báo triệu tập học kỳ 8 sinh viên các lớp ĐHTX khóa 2014 cơ sở Hà Đông

Image
Thông báo triệu tập học kỳ 9 lớp D13TCVT1-B
28/09/2017
Image
Thông báo triệu tập học kỳ 6 sinh viên các lớp ĐHTX khóa 2015 cơ sở Hà Đông
29/09/2017

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo triệu tập sinh viên các lớp ĐHTX khóa 2014-2019 về tham dự học tập học kỳ 8. Sinh viên có thể tải về bản scan giấy gọi học cho từng cá nhân:

Sinh viên cần giấy gọi học bản dấu đỏ xin vui lòng liên hệ với cô Nga (tel: 02433560388) trong giờ hành chính để được hô trợ.

Mọi thông tin cần giải đáp xin vui lòng liên hệ thầy Hưng (tel: 0945555549) trong giờ hành chính.

Trân trọng.