Thông báo triệu tập học kỳ 7 sinh viên các lớp D13TCQT/VT tại Hà Đông và cơ sở đào tạo (Hòa Bình, Lạng Sơn)

Image
Thông báo triệu tập học kỳ 4 sinh viên lớp D15TXQT01-K cơ sở đào tạo tại Bắc Giang
21/09/2016
Image
Thông báo triệu tập học kỳ 6 sinh viên các lớp D14TX (2014-2019) tại Hà Đông và cơ sở đào tạo (Cao Bằng, Thanh Hóa)
21/09/2016
Show all
Image

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo triệu tập sinh viên các lớp D13TCQT/VT về tập trung học kỳ 7, thi các môn học của học kỳ 6. Chi tiết sinh viên xem file đính kèm tại đây

Mọi thông tin cần giải đáp sinh viên vui lòng liên hệ thầy Hưng (tel: 0435541221; email: hungcq@ptit.edu.vn) trong giờ hành chính.

Trân trọng thông báo.