Thông báo triệu tập học kỳ 3 và kỳ 4 các lớp ĐHTX khóa 2016

Image
Kế hoạch thực tập, thi và làm Đồ án tốt nghiệp các lớp L16TXCN/VT1-B
09/10/2017
Image
Danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp các lớp L16TXCN/VT1-B
16/10/2017
Show all
Image

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo triệu tập học kỳ 3 các lớp D16TXCN/QT/VT2-B; D16TXQT2,3,4-K; D16TXVT1-K; L16TXCN/QT/VT2-B, học kỳ 4 các lớp D16TXCN/QT/VT1-B; L16TXCN/QT/VT1-B. Chi tiết thông báo xem tại đây

Sinh viên có nhu cầu lấy bản in có đóng dấu đỏ để thanh toán với cơ quan xin vui lòng liên hệ thầy Hưng (tel: 0945555549) trong giờ hành chính.

Trân trọng.