Thông báo triệu tập học kỳ 1 năm học 2018-2018 sinh viên các lớp ĐHTX

Image
Kế hoạch thi kỳ 8 các lớp D14TXCN/VT1.2-B tại Hà Nội (đã cập nhật phòng thi)
22/02/2018
Image
Danh sách dự kiến sinh viên lớp C15DNUD01-B và C14DNUD01-B đủ và không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp tháng 4/2018
16/03/2018
Show all
Image

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo triệu tập sinh viên về học tập học kỳ 1 năm học 2018-2019, chi tiết xem tại các link đính kèm bên dưới:

  1. Thông báo triệu tập học kỳ 9 sinh viên các lớp D14TXCN/VT1,2-B xem tại đây; Lịch thi kỳ 8 xem tại đây
  2. Thông báo triệu tập học kỳ 7 sinh viên các lớp D15TXCN/QT/VT xem tại đây; Lịch thi kỳ 6 xem tại đây
  3. Thông báo triệu tập học kỳ 3, 4 sinh viên các lớp D16TX/L16TX xem tại đây; Lịch thi kỳ 3, 4 xem tại đây
  4. Thông báo triệu tập học kỳ 3 sinh viên các lớp D17TX/L17TX xem tại đây; Lịch thi kỳ 2 xem tại đây
  5. Lịch thi các lớp học bổ sung kiến thức các lớp L16TX và L17TX xem tại đây

Sinh viên lưu ý:

  1. Lịch phòng thi Trung tâm sẽ cập nhật vào tuần diễn ra kế hoạch thi (tại Hà Nội)
  2. Đối với việc đóng nộp học phí: Thực hiện theo nội dung thông báo triệu tập học. Ngoài ra sinh viên có thể nộp học phí trực tiếp cho Trung tâm trong đợt thi tại Phòng 413-A1 (đối với các lớp học tại Hà Nội)/nộp trực tiếp cho cán bộ tổ chức thi tại địa điểm mình dự thi (đối với sinh viên học tại các cơ sở đào tạo).

Mọi thông tin thêm về thông báo triệu tập và lịch thi xin vui lòng liên hệ thầy Hưng (tel: 0945555549) trong giờ hành chính.

Trân trọng!.